» קבורה » ההרגל » נרובליה » פיטלמן סרה יזריל יצכובנה 0000-1928
פיטלמן סרה יזריל יצכובנה 0000-1928
פיטלמן סרה יזריל יצכובנה
0000-1928

דגם: 00000037380

סוגי שירות ומחירון

$125

$355
$120
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם