» קבורה » ילסק » בית קברות ישן ביילסק » ניסטטר פולינה יליניצ׳נה 1908-1959
ניסטטר פולינה יליניצ׳נה 1908-1959
ניסטטר פולינה יליניצ׳נה
1908-1959

דגם: 00000037279

סוגי שירות ומחירון

$120

$350
$100
$0
$10
$70
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם