» קבורה » בר » כלדביש בר » זלוטינה ינדה שולימובנה 1902-1972
זלוטינה ינדה שולימובנה 1902-1972
זלוטינה ינדה שולימובנה
1902-1972

דגם: 00000037019

סוגי שירות ומחירון

$120
$85
$0
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם