» קבורה » לבוב » ממוריל לבובסכו גטטו » כלץ פרידריך 0000-0000
כלץ פרידריך  0000-0000
כלץ פרידריך
0000-0000

דגם: 00000036518

סוגי שירות ומחירון

$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם