סגל אללה פטרובנה 1955-2016
סגל אללה פטרובנה
1955-2016
דגם: 00000036369

על שטחה של הקבורה גם


נוסח תפילה
Burial with several monuments and the burial of a large area.