» קבורה » ילסק » בית קברות חדש ביילסק » ווינבלט הים אליביץ׳ 1899-1989
ווינבלט הים אליביץ׳ 1899-1989
ווינבלט הים אליביץ׳
1899-1989

דגם: 00000036149

סוגי שירות ומחירון

$120

$350
$100
$0
$10
$70
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם