» קבורה » פריצ׳י » יבריסכו כלדביש » גורליק מויסי גילרוביץ׳ 1895-1969
גורליק מויסי גילרוביץ׳ 1895-1969
גורליק מויסי גילרוביץ׳
1895-1969

דגם: 00000035808

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם