» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » בוכשטין רוזלייה גריגוריבנה 1894-1976
בוכשטין רוזלייה גריגוריבנה 1894-1976
בוכשטין רוזלייה גריגוריבנה
1894-1976

דגם: 00000035238

סוגי שירות ומחירון

$90

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם