» קבורה » מסטיסלבל » מסטיסלבל » כרסיק מ כ 1934-2015
כרסיק מ כ 1934-2015
כרסיק מ כ
1934-2015

דגם: 00000034931

סוגי שירות ומחירון

$190
$160
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם