בירמן הים צלביץ׳ 1898-1942
בירמן הים צלביץ׳
1898-1942

דגם: 00000033970

סוגי שירות ומחירון

$120

$320
$110
$10
$10
Adjacent burials and burials of a large area.
For Israeli citizens, VAT applies.

על שטחה של הקבורה גם