» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » פי אברם מויסביץ׳ 1912-1975
פי אברם מויסביץ׳ 1912-1975
פי אברם מויסביץ׳
1912-1975

דגם: 00000033955

סוגי שירות ומחירון

$90

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם