» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » אנטונובסכיי יסק יסכוביץ׳ 1897-1971
אנטונובסכיי יסק יסכוביץ׳ 1897-1971
אנטונובסכיי יסק יסכוביץ׳
1897-1971

דגם: 00000033911

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם