» קבורה » וסיפוביצ׳י » וסיפוביצ׳י » אפשטין בוריס נוסונוביץ׳ 1935-1960
אפשטין בוריס נוסונוביץ׳ 1935-1960
אפשטין בוריס נוסונוביץ׳
1935-1960

דגם: 00000032802

סוגי שירות ומחירון

$100

$300
$80

$250
$20
$10
$70
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם