כץ ריבכה ובשיבנה 1915-0000
כץ ריבכה ובשיבנה
1915-0000

דגם: 00000032512

סוגי שירות ומחירון

$120

$320
$110

$250
$0
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם