» קבורה » מוזיר » נגורנו » דבורצכיי מויסי מרכוביץ׳ 1901-1981
דבורצכיי מויסי מרכוביץ׳ 1901-1981
דבורצכיי מויסי מרכוביץ׳
1901-1981

דגם: 00000032310

סוגי שירות ומחירון

$120

$250
$85

$210
$0
$15
$10
$60
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם