» קבורה » מסטיסלבל » מסטיסלבל » סוניצכיה מלכה ריבה גדלבנה 1868-1959
סוניצכיה מלכה ריבה גדלבנה 1868-1959
סוניצכיה מלכה ריבה גדלבנה
1868-1959

דגם: 00000032118

סוגי שירות ומחירון

$170
$160
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם