» קבורה » וסיפוביצ׳י » וסיפוביצ׳י » ברכוביץ׳ זינידה ארונובנה 1910-1984
ברכוביץ׳ זינידה ארונובנה 1910-1984
ברכוביץ׳ זינידה ארונובנה
1910-1984

דגם: 00000031038

סוגי שירות ומחירון

$120

$300
$90

$250
$20
$10
$70
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם