» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » פרבר בוריס נוומוביץ׳ 1911-1969
פרבר בוריס נוומוביץ׳ 1911-1969
פרבר בוריס נוומוביץ׳
1911-1969

דגם: 00000029990

סוגי שירות ומחירון

$90

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם