» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » פליגל סמן שלמוביץ׳ 1907-0000
פליגל סמן שלמוביץ׳ 1907-0000
פליגל סמן שלמוביץ׳
1907-0000

דגם: 00000029830

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם