» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » ביטמן בוריס יודוביץ׳ 1901-1961
ביטמן בוריס יודוביץ׳ 1901-1961
ביטמן בוריס יודוביץ׳
1901-1961

דגם: 00000029607

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם