» קבורה » נובוגרד וולינסקי » כלדביש נובוגרד ווולינסכיי » גילמן ציליה מרכובנה 1905-1969
גילמן ציליה מרכובנה 1905-1969
גילמן ציליה מרכובנה
1905-1969

דגם: 00000029315

סוגי שירות ומחירון

$150

$320
$110

$250
$0
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם