» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » צ׳רניק מיהיל מרכוביץ׳ 1916-1975
צ׳רניק מיהיל מרכוביץ׳ 1916-1975
צ׳רניק מיהיל מרכוביץ׳
1916-1975

דגם: 00000029245

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם