» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » אטיבינסכיה צ׳רנה 0000-0000
אטיבינסכיה צ׳רנה  0000-0000
אטיבינסכיה צ׳רנה
0000-0000

דגם: 00000029142

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם