» קבורה » נובוגרד וולינסקי » כלדביש נובוגרד ווולינסכיי » אכורה מוניה יסכוביץ׳ 1897-1966
אכורה מוניה יסכוביץ׳ 1897-1966
אכורה מוניה יסכוביץ׳
1897-1966

דגם: 00000029116

סוגי שירות ומחירון

$120

$320
$110

$250
$0
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם