» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » צ׳רכבסכיה פינה יכובלבנה 1918-1984
צ׳רכבסכיה פינה יכובלבנה 1918-1984
צ׳רכבסכיה פינה יכובלבנה
1918-1984

דגם: 00000028827

סוגי שירות ומחירון

$90

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם