» קבורה » ניקולייב » יבריסכו » רוסכוב יפים דבידוביץ׳ 1895-1958
רוסכוב יפים דבידוביץ׳ 1895-1958
רוסכוב יפים דבידוביץ׳
1895-1958

דגם: 00000028788

סוגי שירות ומחירון

$105

$240
$85

$200
$0
$15
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם