» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » בלפר אליה ברלוביץ׳ 1900-1941
בלפר אליה ברלוביץ׳ 1900-1941
בלפר אליה ברלוביץ׳
1900-1941

דגם: 00000028724

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם