» קבורה » צ׳צ׳רסק » צ׳צ׳רסק » בלכין אברם לזרוביץ׳ 1908-1973
בלכין אברם לזרוביץ׳ 1908-1973
בלכין אברם לזרוביץ׳
1908-1973

דגם: 00000002864

סוגי שירות ומחירון

$120

$335
$100
$10
$85
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם