» קבורה » ניקולייב » יבריסכו » זסלבסכיה טינה אמיליבנה 1898-1958
זסלבסכיה טינה אמיליבנה 1898-1958
זסלבסכיה טינה אמיליבנה
1898-1958

דגם: 00000028526

סוגי שירות ומחירון

$105

$240
$85

$200
$0
$15
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם