» קבורה » ניקולייב » יבריסכו » רודוי יכוב יליץ׳ 1920-1951
רודוי יכוב יליץ׳ 1920-1951
רודוי יכוב יליץ׳
1920-1951

דגם: 00000027924

סוגי שירות ומחירון

$120

$240
$85

$200
$0
$15
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם