» קבורה » גומל » רנדובסכו » אבלינה אלכסנדרה דיומידובנה 1914-2002
אבלינה אלכסנדרה דיומידובנה 1914-2002
אבלינה אלכסנדרה דיומידובנה
1914-2002

דגם: 00000277085

סוגי שירות ומחירון

$100

$220
$70

$190
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם