» קבורה » ניקולייב » יבריסכו » זסלבסכיי יכוב רהמילוביץ׳ 1913-1959
זסלבסכיי יכוב רהמילוביץ׳ 1913-1959
זסלבסכיי יכוב רהמילוביץ׳
1913-1959

דגם: 00000027515

סוגי שירות ומחירון

$105

$240
$85

$200
$0
$15
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם