» קבורה » גומל » רנדובסכו » אברמנכו פדור מיהילוביץ׳ 1915-2012
אברמנכו פדור מיהילוביץ׳ 1915-2012
אברמנכו פדור מיהילוביץ׳
1915-2012

דגם: 00000271357

סוגי שירות ומחירון

$120

$220
$70

$190
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם