» קבורה » גומל » רנדובסכו » אבלב וולדימיר פיטרטוביץ׳ 1951-2000
אבלב וולדימיר פיטרטוביץ׳ 1951-2000
אבלב וולדימיר פיטרטוביץ׳
1951-2000

דגם: 00000265161

סוגי שירות ומחירון

$100

$220
$70

$190
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם