» קבורה » גומל » רנדובסכו » אבכומנכו אנטוליי רומנוביץ׳ 1940-2017
אבכומנכו אנטוליי רומנוביץ׳ 1940-2017
אבכומנכו אנטוליי רומנוביץ׳
1940-2017

דגם: 00000264184

סוגי שירות ומחירון

$100

$220
$70

$190
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם