» קבורה » גומל » פרודקובסקי » אבנטוב וולדימיר יוסיפוביץ׳ 1931-1957
אבנטוב וולדימיר יוסיפוביץ׳ 1931-1957
אבנטוב וולדימיר יוסיפוביץ׳
1931-1957

דגם: 00000002581

סוגי שירות ומחירון

$80

$210
$70

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם