» קבורה » גומל » רנדובסכו » אבדורשיטובה ולגה יפימובנה 1922-1994
אבדורשיטובה ולגה יפימובנה 1922-1994
אבדורשיטובה ולגה יפימובנה
1922-1994

דגם: 00000249357

סוגי שירות ומחירון

$120

$220
$70

$190
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם