» קבורה » ניקולייב » יבריסכו » פישלין ז ל 1896-1936
פישלין ז ל 1896-1936
פישלין ז ל
1896-1936

דגם: 00000024284

סוגי שירות ומחירון

$105

$240
$85

$200
$0
$15
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם