» קבורה » גומל » אוסובץי » צ׳רנומורץ לב הימוביץ׳ 1937-1981
צ׳רנומורץ לב הימוביץ׳ 1937-1981
צ׳רנומורץ לב הימוביץ׳
1937-1981

דגם: 00000023861

סוגי שירות ומחירון

$120

$210
$65

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם