» קבורה » ניקולייב » יבריסכו » פכטורוביץ׳ יסק מנוילוביץ׳ 1885-1951
פכטורוביץ׳ יסק מנוילוביץ׳ 1885-1951
פכטורוביץ׳ יסק מנוילוביץ׳
1885-1951

דגם: 00000023319

סוגי שירות ומחירון

$105

$240
$85

$200
$0
$15
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם