» קבורה » רצ׳יצה » רצ׳יצה » גוטיונטובה רהיל מוטילבנה 1905-1976
גוטיונטובה רהיל מוטילבנה 1905-1976
גוטיונטובה רהיל מוטילבנה
1905-1976

דגם: 00000021435

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$90

$210
$0
$30
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם