» קבורה » גומל » פרודקובסקי » יבנובה ולגה ניכולבנה 1906-1941
יבנובה ולגה ניכולבנה 1906-1941
יבנובה ולגה ניכולבנה
1906-1941

דגם: 00000204595

סוגי שירות ומחירון

$120

$210
$70

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם