» קבורה » כלינכוביצ׳י » קלינקוביץי » בודניק וליהנה ימליהנובנה 1912-1996
בודניק וליהנה ימליהנובנה 1912-1996
בודניק וליהנה ימליהנובנה
1912-1996

דגם: 00000203773

סוגי שירות ומחירון

$150

$300
$100

$270
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם