» קבורה » מוזיר » נגורנו » שרינינה אטליה ליבובנה 1881-1977
שרינינה אטליה ליבובנה 1881-1977
שרינינה אטליה ליבובנה
1881-1977

דגם: 00000203427

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$85

$210
$0
$15
$10
$60
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם