» קבורה » בוברויסק » בוברויסק » ז׳צ׳נינה א א 1912-1987
ז׳צ׳נינה א א 1912-1987
ז׳צ׳נינה א א
1912-1987

דגם: 00000020214

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$80

$210
$0
$25
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם