» קבורה » כלינכוביצ׳י » קלינקוביץי » בוהמן בסיה הימובנה 1892-1968
בוהמן בסיה הימובנה 1892-1968
בוהמן בסיה הימובנה
1892-1968

דגם: 00000020087

סוגי שירות ומחירון

$120

$300
$100

$270
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם