» קבורה » דונייצק » מושכטובו » מליס מירה ארונובנה 1925-2019
מליס מירה ארונובנה 1925-2019
מליס מירה ארונובנה
1925-2019

דגם: 00000200763

סוגי שירות ומחירון

$130

$210
$110

$150
$0
$15
$10
$85
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם