» קבורה » גומל » פרודקובסקי » ליהטמן ארון אברמוב 0000-1940
ליהטמן ארון אברמוב 0000-1940
ליהטמן ארון אברמוב
0000-1940

דגם: 00000200026

סוגי שירות ומחירון

$80

$210
$70

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם