» קבורה » בוברויסק » בוברויסק » גברילובה מרייה אברמובנה 1920-1986
גברילובה מרייה אברמובנה 1920-1986
גברילובה מרייה אברמובנה
1920-1986

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$80

$210
$0
$25
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם