» קבורה » דונייצק » מושכטובו » גלכוביץ׳ יסק זלמנוביץ׳ 1898-1973
גלכוביץ׳ יסק זלמנוביץ׳ 1898-1973
גלכוביץ׳ יסק זלמנוביץ׳
1898-1973

דגם: 00000196574

סוגי שירות ומחירון

$130

$210
$110

$150
$0
$15
$10
$85
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם